Deze site is eigendom van:

NOWEA S.R.L
Square de Meeus 35
1000 Bruxelles, Belgique

Contact: info@huiledehaarlem.com

S.R.L au capital de 18600€ 

Numéro d'entreprise: 0543362821
TVA : BE 0543.362.821

Développement:

Wepika S.P.R.L
Place Albert 1er 12,Buzet
6230 Buzet, Belgique

Hébergement:

The Hosting Group/Diogenius S.P.R.L
Chemain des Carriers 59
1370 Saint Remy Geest, Belgique

Logistique/Expéditions

Brain E-Log SPRL
141 rue de Tubize
1440, Braine le Chateau, Belgique

Prive leven :

De informatie met betrekking tot de bestelling is onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking. De koper erkent hiervan kennis te hebben. NOWEA S.R.L / BV verbindt zich ertoe ze nooit door te geven aan een andere partner dan degene die namens NOWEA S.R.L / BV optreedt.

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992, heeft de koper ook recht op toegang en rectificatie met betrekking tot alle informatie over hem die voorkomt in de bestanden van het bedrijf NOWEA S.R.L / BV.

Intellectueel eigendom :

NOWEA S.R.L / BV behoudt alle auteursrechten op de geleverde producten. Behoudens andersluidend beding en onverminderd enig auteursrecht, is het de koper verboden de geleverde producten op enigerlei wijze en in welke vorm dan ook geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren.

Alle elementen die op de site van het bedrijf NOWEA S.R.L / BV verschijnen, zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf NOWEA S.R.L / BV. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets, zelfs geen visuele of geluidssoftware, mag worden gereproduceerd, geëxploiteerd, herverdeeld of gebruikt voor enig doel of in welke vorm dan ook, zelfs gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NOWEA S.R.L / BV.